Piráti a Strana zelených – Krajské volby 2016, Královéhradecký kraj

Krajské volby 2016, Královéhradecký kraj

Pětikilometrové parkoviště

Jsou chvíle, kdy řidič těžko hledá místo na zaparkování. A jsou chvíle, kdy parkuje velmi nerad. 

Na sucho se dá vyzrát i bez betonových oblud

Co s nedostatkem vody dělat?
Předně si musíme uvědomit, že problémem je to, jak málo je schopná dnešní krajina vodu zadržet. I to je výsledkem lidské činnosti. Krajina je narušena nevhodnými úpravami - odvodněním polí, likvidací mokřadů a remízků. To vše dopady sucha nebo záplav zhoršuje. 

Kraj aktivních lidí

Malé obce se vylidňují, velkoměsta a korporace rostou.
Nedopusťme to.
I na krajské úrovni se dá tomuto zhoubnému trendu čelit.

Problematika parkování pro Fakultní nemocnici v Hradci Králové

Situace je velmi kritická.

Fakultní nemocnice se dříve mohla pyšnit spoustou parkové zeleně. Stromy však postupně ustoupily autům a velký podíl těchto ploch zabrala vyasfaltovaná parkoviště, která se stále rozšiřují.

Ochrana kulturního dědictví, ne buldozery

Díky památkám a zdejší nádherné přírodě je Královéhradecký kraj považován za jeden z nejpřitažlivějších v rámci celé České republiky

  • Kraje mají ve svých kompetencích mj. také památkovou péči.
  • Kraj by neměl být nečinný v kauzách, kdy se vede boj o záchranu architektonického a historického dědictví.
  • Kulurní dědictví musíme předat budoucím generacím!
  • Budeme prosazovat větší důraz na památkovou péči a ochranu kulturního dědictví.
Navrhujeme konkrétní kroky a opatření.

Řepka - Žlutému moru STOP!

12 důvodů, proč konopí místo řepky

reforma evropských dotací

nahrazení žlutých pouští zeleným mořem

Musíme respektovat potřeby žáků, ne vzdělávacích institucí

Rozhovor s Mgr. Janem Jiterským, ředitelem a spoluzakladatelem Základní školy Bodláka a Pampelišky ve Veliši a Robousech u Jičína.

Musíme respektovat potřeby žáků, ne vzdělávacích institucí. Nyní to děláme obráceně. Přidáváme dětem hodiny předmětu, který jim nejde, místo toho abychom rozvíjeli dovednosti, které jim jdou, podporovali jejich individualitu, talent. Chceme, aby všichni uměli totéž ve stejný okamžik a abychom to mohli kdykoli otestovat.
 

Zpackaný projekt Rekonstrukce Náchodské nemocnice jako typický příklad špatné přípravy staveb

2 komentářů

Co s tím?

Stávající projekt je nepochybně nutné urychleně dokončit. I přes pochybnosti o jeho kvalitě by úplně nový začátek znamenal zdržení mnoha let, přičemž situace některých oddělení či budov je již nyní kritická.
Je však nutné okamžitě zapojit kvalitní technický dozor, který ještě před vyhlášením čtvrtého výběrového řízení celý projekt zreviduje a bude sledovat průběh veškerých oprav. Doufejme, že se do nového výběru zhotovitele nepustí ještě stávající krajské vedení, které svou naprostou nekompetentnost prokázalo již dostatečně.

Kulturní zastupitelstvo podporuje kulturu

V krajském zastupitelstvu budeme usilovat o zviditelnění doposud opomíjených kulturních oblastí, například muzeí, archivů, knihoven pro veřejnost i knihoven vědeckých. Do systému dodací zařadíme i podporu pro kulturní sektory nepřístupné veřejnosti, jako jsou například depozitáře, badatelské a expediční činnosti a konzervace archiválií. Budeme usilovat o podporu mikrograntů (dotace pod 20 000 Kč), které by mohly přispět regionálnímu rozvoji. Pokud kraj nebude tyto mikrogranty podporovat, prosadíme alternativní řešení.

Role kraje v podpoře malých českých firem musí být větší

Je třeba více podporovat místní české firmy, které budou peníze přitahovat. Stát i kraj umí
podporovat velké firmy o stovkách a tisících zaměstnanců, ale v podpoře malých firem to už vážne.
Malé firmy do 10 zaměstnanců přitom zaměstnávají třetinu všech pracujících. A tyto malé firmy o pěti, deseti či třiceti zaměstnancích mohou časem vyrůst za hranice a začít peníze efektivně
přitahovat.
Kraj je malým firmám daleko blíž než stát. Může je cíleněji vyhledávat, komunikovat s nimi a
podporovat je. Především ve spolupráci s jednotlivými městy a obcemi může vytvořit účinný a
efektivní systém finanční i nefinanční podpory. Často jsou totiž důležitější informace a know-how než peníze.

Česká pirátská strana a Strana zelených budou v krajských volbách 2016 v Královéhradeckém kraji kandidovat v koalici.

Naším cílem je kraj, kde může každý člověk prožít svůj život svobodně, naplno a ve zdravém a příjemném prostředí. Za klíč k prosperitě naší společnosti považujeme otevřenost, kvalitní vzdělávání a veřejné služby s dostatečnou nabídkou volby, využití nových technologií, podporu lokální ekonomiky, místních organizací a zapojení občanů do rozhodování.

Piráti a Strana zelených kandidují jako protipól ke klientelismu, drancování veřejných rozpočtů a zadlužování občanů kraje. Naším cílem je vytvořit klub zastupitelů nezávislý na politických obchodech, trafikách v dozorčích radách a úplatcích. Naši zastupitelé vás budou informovat a hájit.


Piráti a Strana zelených