Piráti a Strana zelených – Krajské volby 2016, Královéhradecký kraj

Územní rozvoj a doprava

V budoucím Zastupitelstvu, výborech a komisích (dále Kraj) budeme podporovat takový rozvoj Královéhradeckého kraje (dále kraj), jenž bude vycházet z principů trvale udržitelného života, tj. takového života, který současným i budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich životní potřeby, přitom však tento rozvoj nesmí snižovat rozmanitost přírody při současném udržení přirozené funkce ekosystémů. Proto: