Piráti a Strana zelených – Krajské volby 2016, Královéhradecký kraj

Volební program - Krajské volby 2016

Naším cílem je kraj, kde může každý člověk prožít svůj život svobodně, naplno a ve zdravém a příjemném prostředí. Za klíč k prosperitě naší společnosti považujeme otevřenost, kvalitní vzdělávání a veřejné služby s dostatečnou nabídkou volby, využití nových technologií, podporu lokální ekonomiky, místních organizací a zapojení občanů do rozhodování.

Piráti a Strana zelených kandidují jako protipól ke klientelismu, drancování veřejných rozpočtů a zadlužování občanů kraje. Naším cílem je vytvořit klub zastupitelů nezávislý na politických obchodech, trafikách v dozorčích radách a úplatcích. Naši zastupitelé vás budou informovat a hájit.

1. Územní rozvoj a doprava

2. Ekonomika a investice + Podpora podnikání

3. Regionální rozvoj a cestovní ruch

4. Školství, kultura a sport

5. Sociální oblast a zdravotnictví

6. Životní prostředí, zemědělství a lesnictví

7. Otevřenost veřejné správy


Piráti a Strana zelených