Piráti a Strana zelených – Krajské volby 2016, Královéhradecký kraj

5. Mgr. Zdeňka Rudolfová

(bez PP, nominována Piráty), Nový Bydžov, speciální pedagožka
Mgr. Zdeňka Rudolfová

Mgr. Zdeňka Rudolfová (* 22. března 1953) pochází z Nového Bydžova, kde i trvale žije. Vystudovala Střední všeobecně vzdělávací školu v Novém Bydžově, nástavbově vychovatelství a po revoluci magisterský obor andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Navštěvovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu a v důsledku dalšího studia psychologie získala živnostenské oprávnění pro Psychologické poradenství a diagnostiku. V průběhu studií se orientovala na práci s mentálně postiženými, což následně podepřela i státní zkouškou na Univerzitě Hradec Králové. Po celý profesní život se věnovala výchově a vzdělávání mládeže, posledních 20 let aktivního působení jako speciální pedagog. Je rozvedená, má dvě dospělé děti.

Mezi zájmy dlouhodobě patří keramika, zejména autorský keramický šperk, sborový zpěv a v posledních letech i včelařství. Nyní v důchodu se věnuje koníčkům a angažuje v aktivitách souvisejících s kulturou - v  Hořicích, kam dojíždí, ale zejména pak v místě trvalého bydliště v Novém Bydžově. Podílí se na organizování různých kulturních akcí, zejména koncertů vážné hudby a pravidelně zveřejňuje své postřehy zejména z oblasti kultury v místním Zpravodaji. Amatérsky spravuje webové stránky několika místním neziskovým organizacím.

Za nezbytný předpoklad k upevňování důvěry mezi voliči a zastupiteli pokládá transparentnost. Za „svá“ stěžejní témata pak považuje vedle školství a kultury zejména oblast zdravotní a sociální péče a téma základních složek sociálního vyloučení, tedy exkluze i inkluze, a v co nejširší míře umožnění všem občanům šanci participace ve společnosti.


Piráti a Strana zelených