Piráti a Strana zelených – Krajské volby 2016, Královéhradecký kraj

2. Ing. Martin Jiránek

(člen Pirátů, nominován Piráty), Trutnov, marketingový poradce regionálních firem a zastupitel města Trutnova
Ing. Martin Jiránek
Narozen: 1978
Bydliště: Trutnov
Kontakt: martin.jiranek@pirati.cz
tel.: 777 719 282
Vzdělání: Univerzita Hradec Králové - inženýrské studium oboru Informační management
Gymnázium Trutnov - zaměření na matematiku a fyziku
Zaměstnání: Soukromý podnikatel - specialista na marketinga inovace malých firem, za 13 let práce - pomoc více než 400 malým firmám
Provozovatel portálu Spindo - 1 místo jako nejúspěšnější start-up v roce 2015 v soutěži Czechinvest
Web:www.marketingovypruvodce.cz

Aktuální aktivity ve veřejné správě: Zastupitel okresního města Trutnova
Člen komise pro cestovní ruch města Trutnova
Člen pracovní skupiny pro strategii propagace města Trutnova

Co chci na kraji dělat:

  • Podpora lokálních podnikatelských aktivit ze strany kraje. Vedle podpory velkých firem, které jsou podporovány dlouhá léta, je třeba začít promyšleně podporovat i tisíce malých firem, kterým se žádné větší podpory nedostává a jsou odkázány pouze na sebe.
  • Zvýšení aktivit kraje v oblasti strategických projektů cestovního ruchu. Větší a promyšlenější aktivity k přilákání a udržení turistů.
  • Podpora občanských aktivit působících na území kraje, zejména v oblasti aktivit zaměřených na oživení lokálního podnikání.
  • Aktivní vyhledávání inovací a přinášení nových pohledů na provoz kraje a jeho aktivity a to jak s ohledem na efektivní využívání finančních prostředků, tak na transparentnost a otevřenost kraje.


Piráti a Strana zelených