Piráti a Strana zelených – Krajské volby 2016, Královéhradecký kraj

39. Bc. Karin Kvasničková

(členka SZ, nominována SZ), Hradec Králové, lektorka environmentálního vzdělávání a projektová manažerka
Bc. Karin Kvasničková

2. místopředsedkyně krajské organizace Strany zelených, lektorka environmentálního vzdělávání a projektová manažerka

Narozena v roce 1979 v Hradci Králové, pochází z Třebechovic pod Orebem

Bydliště: Hradec Králové (po 10 letech v Trutnově)

Kontakt: karin.kvasnickova@zeleni.cz

Studovala:

 • Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta, obor: speciální pedagogika
 • Střední zemědělská škola, obor: veterinární prevence

Zaměstnání: Středisko ekologické výchovy SEVER

Předchozí zaměstnání: Finanční poradkyně, učitelka základní školy, dělnice, streetworkerka

Co je pro mne důležité a čemu bych se chtěla v Kraji věnovat:

 • Chci, aby kvalita života obyvatel byla dobrá ve všech částech kraje, proto je potřeba podporovat udržitelný rozvoj všech regionů.
  • Důležitou součástí je vyvážená a pokud možno samostatná ekonomika, která se neobejde bez podpory místních a regionálních podnikatelů a firem.
  • Vytváření pracovních míst a dlouhodobé udržení těchto pozic je další prioritou.
  • Podpora šetrného podnikání, agroturistiky a dalších podobných aktivit je toho nedílnou součástí
  • Také je třeba podpořit primární využití starých průmyslových budov (broenfieldy), aby nedocházelo k zastavění kvalitní zemědělské půdy.
  • Mezi pilíře kvalitního života patří i podpora a rozvoj sociálních, zdravotních a dalších neziskových služeb.
 • Chci, aby se o kraji mluvilo, aby se sem lidé vraceli, aby tu lidé chtěli zůstat. Náš kraj má co nabídnout, jsou tu krásná pohoří i plodné nížiny, nádherná příroda se vzácnými druhy, máme bohatou historii i kulturní život. Všechny tyto hodnoty je třeba vhodně podpořit, aby tu zůstali i nadále, aby bylo na co se dívat, co navštěvovat.
  • Proto je nutné zastavit megalomanské plány na stavby přehrad, které jen zničí okolní přírodu a nepřinesou žádný užitek. Problémy s vodou se musí řešit rozumnějšími a šetrnějšími opatřeními.
  • Kraj potřebuje kvalitní propagaci svých hodnot, proto je třeba zajistit moderní interpretaci místního kulturního, přírodního a historického dědictví. Toto není důležité jen pro turisty, ale pro samotné obyvatele kraje, aby věděli, že mají být na co hrdí.
  • Je také nutné zajistit, aby zákony o ochraně těchto hodnot platily pro každého bez rozdílu politického, finančního či jiného.
 • Chci, aby v kraji nové výstavby i renovace probíhaly s ohledem na udržitelnost, a to nejen při samotné stavbě, ale i dlouhodobou. Je nutné motivovat města i obce k takovým renovacím náměstí a dalších ploch, která nepovedou k „vylidnění“ původně hojně užívaných míst, budou ohleduplná k lidem, kteří tam žijí a pracují a budou brát v potaz prokazatelné změny klimatu. Je nutné, aby všechny stavby probíhaly s ohledem na územní plány a plány rozvoje, aby tyto dokumenty byly provázány a široce veřejně diskutovány.
 • Chci, aby veřejné zakázky byly transparentní, skutečně veřejné a byl prováděn kvalitní, nezávislý dozor. Chci, aby kraj měl transparentní hospodaření!
 • Chtěla bych, aby v kraji bylo kvalitní a moderní školství
  • Chci, aby bylo v kraji podporováno střední školství, aby kraj pomohl vytvářet podmínky pro široké spektrum stáží ve firmách i veřejných institucích tak, aby si mladí lidé mohly vyzkoušet co největší spektrum teoretických znalostí v praxi a tím získávali potřebné kompetence pro život a rozvoj.
  • Chci, aby v kraji byly zachovány speciální školy, aby, s ohledem na potřeby žáků, byla podporována inkluze a to nejen legislativně, ale i finančně a podporou vzdělávání pedagogů a dalších zainteresovaných lidí.
  • Chci, aby kraj podporoval zachování škol i v malých obcích. Potenciál škol pro rozvoj místa je klíčový. Školy mohou být iniciačními centry obce, mohou se zásadně podílet na dění v obci, mohou být partnery pro obecní projekty a další aktivity.


Piráti a Strana zelených