Piráti a Strana zelených – Krajské volby 2016, Královéhradecký kraj

13. MUDr. Jiří Zajíc

(bez politické příslušnosti, nominován Piráty), Hradec Králové, vedoucí lékař JIP Fakultní nemocnice HK
MUDr. Jiří Zajíc
Narozen:1962 v Jilemnici
Bydliště:Hradec Králové – Slezské Předměstí
Kontakt:kalous.jz@seznam.cz
Stav:ženatý, dvě děti
Vzdělání:
1999-2000:Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek (obor lesnictví - dálkové studium)
1981-1987:Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, obor všeobecné lékařství
1977-1981:Gymnázium J.K.Tyla v Hradci Králové (zaměření – Základy chemické technologie, úplné střední odborné i všeobecné vzdělání)
Zaměstnání:
2005 - dosud:Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
1987 - dosud:Fakultní nemocnice v Hradci Králové
Aktivity ve veřejném dění:
2011 - dosud:člen výboru České gerontologické a geriatrické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně
2010 - dosud:člen sportovní komise rady města Hradec Králové
od roku 2008:spolupráce se státními orgány (krajský úřad) při zpracování plánů péče v chráněných územích
1990 - dosud:různé funkce v tělovýchově (předseda výkonného výboru Regionálního svazu stolního tenisu v Hradci Králové, člen odboru sportu Sokolské župy Orlické)
od roku 1982:aktivní účast na řadě akcí hnutí Brontosaurus, práce v Českém svazu ochránců přírody - spolupráce se zemědělskými a lesnickými podniky při ochraně polních kultur a lesních porostů pomocí metod biologické ochrany, popularizace metod biologické ochrany - publikace, přednášková činnost včetně mezinárodní
Zájmy:

ochrana životního prostředí, aktivní péče o krajinu (hospodaření s vodou, půdou), sport

Co mohu nabídnout:

V rámci svého zaměstnání se setkávám s problémy seniorů zejména z oblasti zdravotní a sociální. Mám znalosti o fungování terénních pečovatelských služeb, které by měly zajistit návrat seniorů do domácího prostředí, setrvání v něm a udržení jejich soběstačnosti.

Podílím se na pregraduální i postgraduální výuce lékařů a zdravotních sester. Kontakt s těmito lidmi člověka obohacuje o poznání jejich problémů a cest k jejich řešení.

Využít mohu i své dlouholeté působení v tělovýchově, jež je důležitou součástí volnočasových aktivit. U mládeže je zároveň jednou z metod prevence nežádoucích společenských jevů, u seniorů se podílí na prodloužení aktivního a nezávislého života.

V rámci trávení volného času se podílím na chodu malé rodinné firmy (lesní školka). Na tomto malém území se snažím o šetrné hospodaření. Mimo produkčních ploch je to ponechání určité části výměry jako „místa pro přírodu“ s dalšími funkcemi (protierozní, vodoochrannou). Znám problémy drobných podnikatelů, jejich boj s přebujelou byrokracií a nesmyslnými předpisy vymýšlenými „od zeleného stolu“ lidmi s minimem praktických zkušeností.


Piráti a Strana zelených