Piráti a Strana zelených – Krajské volby 2016, Královéhradecký kraj

7. Ing. arch. František Křelina

(člen PH Změna, nominován Piráty), Hradec Králové, architekt a urbanista
Ing. arch. František Křelina
Narozen: 15.9.1951 v Hradci Králové
Bydliště:Hradec Králové
Zaměstnání:soukromý podnikatel
architekt – projektant
Aktivity: člen Politického hnutí Změna
předseda městské organizace PH Změna
člen výboru pro územní plánování Magistrátu města Hradce Králové
člen Změny pro Hradec

Co bych rád změnil nebo chtěl výrazně ovlivnit:

  • Územní rozvoj Královéhradeckého kraje s akcentem na dodržení zásad trvale udržitelného života, kde by vztahy jednotlivých obcí byly vyvážené a vymezování nových rozvojových ploch bylo řádně zdůvodněno. Budu podporovat takové změny zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, které budou směřovat k nápravě dříve založených chyb a nedostatků v této dokumentaci.
  • Budu usilovat o rozvoj dopravní infrastruktury v rámci Královéhradeckého kraje – přeložky silnic I. třídy mimo zastavěné části města a obcí (např. přeložky silnice I/11, I/14, I/35, I/37).
  • Zlepšení vztahů a nastolení smysluplné spolupráce Královéhradeckého kraje a Statutárního města Hradce Králové.
  • Zvýšit spolupráci Královéhradeckého a Pardubického kraje při řešení společných problémů s akcentem na rozvoj Hradecko-pardubické aglomerace
  • Zasadit se o dořešení problematiky schodku parkovacích stání pro potřebu fakultní nemocnice a brzkou realizaci parkovacího domu.
  • Zasadit se o důslednou ochranu zemědělského půdního fondu a podporu skutečné realizace systémů ekologické stability – nikoliv pouze na úrovni zákresu do územních plánů měst a obcí. Bez následné realizace je nemá smysl vymezovat, protože pak jde jen o teoretický aspekt věci - alibismus.


Piráti a Strana zelených