Piráti a Strana zelených – Krajské volby 2016, Královéhradecký kraj

10. Ing. Adam Záruba, Ph.D.

(bez PP, nominován SZ), Hradec Králové, zastupitel města Hradec Králové a spoluzakladatel skanzenu Krňovice
Ing. Adam Záruba, Ph.D.
Narozen:1978 v Hradci Králové
Bydliště:Hradec Králové – Malšova Lhota
Kontakt:adam.zaruba@krnovice.cz, tel.: 604 751 265

Vzdělání:
2013 – 2015: Národní památkový ústav v Praze, dvouleté studium památkové péče
2003 – 2009: Stavební fakulta ČVUT v Praze, postgraduální studium na katedře urbanismu a územního plánování, obor Inženýrství životního prostředí
1997 – 2003: Stavební fakulta ČVUT v Praze, magisterské studium, obor Inženýrství životního prostředí
1993 –1997: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové.

Zaměstnání:
Předseda Českého svazu ochránců přírody – základní organizace Orlice (ZO ČSOP ORLICE). Hlavní náplní mé práce je výstavba a provoz Podorlického skanzenu v Krňovicích, poradenství pro veřejnost v oblasti životního prostředí a památek, provoz Ekocentra Orlice a ekologická výchova a osvěta, řízení projektů, ochrana přírody a krajiny.

Web: www.krnovice.cz

Aktuální aktivity ve veřejné správě:
Zastupitel Statutárního města Hradec Králové. Web: http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/ing-adam-zaruba-ph-d
Člen komise rady města HK pro dotace a investiční akce města
Člen sociálně-zdravotní komise rady města HK
Člen komise místní samosprávy Malšova Lhota
Člen dozorčí rady Hradeckých služeb a.s. za město Hradec Králové

Členství ve spolcích:
ZO ČSOP ORLICE
Změna pro Hradec, z.s.

Členství v obchodních společnostech: Dřevozpracující družstvo Hradec Králové

Politická příslušnost: nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany ani hnutí

Mé krajské priority:

  • vyvážený územní rozvoj zohledňující ochranu krajiny a přírodních hodnot, zamezení škodlivým a devastačním záměrům a projektům na území kraje a v jeho blízkém okolí (typu přehrady Pěčín, spalovny Opatovice apod.)
  • zvýšení aktivity kraje při ochraně a péči o památky (aktivní přístup při výběru objektů vhodných k prohlášení kulturní památkou, pomoc místním samosprávám a vlastníkům při hledání možností využití památek, zlepšení a finanční posílení grantových programů na péči o památky apod.)
  • podpora občanských aktivit působících na území kraje, zejména v oblasti ochrany přírodních a kulturních hodnot


Piráti a Strana zelených