Piráti a Strana zelených – Krajské volby 2016, Královéhradecký kraj

Aktuality

Zpackaný projekt Rekonstrukce Náchodské nemocnice jako typický příklad špatné přípravy staveb

22. 09. 2016 | 2 komentářů

Co s tím?

Stávající projekt je nepochybně nutné urychleně dokončit. I přes pochybnosti o jeho kvalitě by úplně nový začátek znamenal zdržení mnoha let, přičemž situace některých oddělení či budov je již nyní kritická.
Je však nutné okamžitě zapojit kvalitní technický dozor, který ještě před vyhlášením čtvrtého výběrového řízení celý projekt zreviduje a bude sledovat průběh veškerých oprav. Doufejme, že se do nového výběru zhotovitele nepustí ještě stávající krajské vedení, které svou naprostou nekompetentnost prokázalo již dostatečně.

Michal Kudrnáč

Náchodská nemocnice (která patří pod Zdravotnický Holding Královéhradeckého kraje) potřebuje zásadní modernizaci a přestavbu. Měla být hotová už spoustu let. Příprava se místo toho neuvěřitelným způsobem vleče. Poslední zdržení způsobené tím, že muselo být zrušeno již třetí výběrové řízení na zhotovitele stavby kvůli obrovskému množství zásadních chyb v projektové dokumentaci, vzbudilo hluboké pochybnosti - nejen o tom, zda se někdy vůbec začne stavět. Mnohem hlubší a podstatnější jsou pochyby o tom, jak bude tato více než miliardová investice funkční, zda je projekt navržen skutečně tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám velkého a moderního zdravotnického zařízení.

Nedůvěra je o to větší, že ani předchozí rozsáhlejší modernizace, která probíhala před necelými 15 lety, se zrovna nepovedla. Pavilonové řešení bylo už v té době výrazně zastaralé a energeticky nevýhodné, okrouhlý tvar stavbu i zařízení prodražil, o nefunkčním heliportu nemluvě. Část z dřívější výstavby nyní dokonce čeká demolice.

Co s tím? Je nutné podobným blamážím napříště předejít. Jak toho docílit? Kroků k tomu je celá řada. Tady jsou některé z těch, které budeme prosazovat:

  • Zásadní je především způsob, jakým se vybírá autor projektu. Je absurdní, aby služba, na jejíž kvalitě závisí investice v řádu milionů nebo v našem případě i miliard, byla vybrána jen proto, že je nejlevnější. Právě tak ale byl vybrán zhotovitel projektu stávající rekonstrukce a je tomu tak i v drtivé většině dalších veřejných investic v našem kraji. Přitom existuje spolehlivý, staletími osvědčený a i v současném zákoně dostatečně popsaný lepší způsob: architektonická soutěž. Odborná porota zde vybírá z množství konkrétních návrhů, jak danou stavbu řešit.
  • Dlouhodobou přípravu krajských investic by měl mít na starost krajský architekt. Ten se jimi bude zabývat dlouhodobě a na základě hluboké znalosti a důkladné přípravy teprve přistoupí k zadání projektu formou architektonické soutěže.
  • Ke kvalitní přípravě je třeba dostatek času, proto je nutné připravit plán krajských investic s podrobným a realistickým harmonogramem (termíny, které uváděli a uvádějí do médií krajští představitelé právě v souvislosti s náchodskou nemocnicí, působí i s mírným časovým odstupem dosti groteskně). Jeho přípravu bude koordinovat právě krajský architekt, avšak bezpodmínečně nutně je třeba zapojit veřejnost formou debat, workshopů i vzdělávacích seminářů.

Zapojování veřejnosti je sice posledním, ale základním bodem. Debaty a setkání musejí probíhat průběžně během celého volebního období, aby si občané našeho kraje zvykli, že na jejich hlase záleží. Že jejich političtí představitelé se skutečně snaží jej slyšet. To je ale konec konců téma, které je základním stavebním kamenem celého pojetí politiky tak, jak jej představuje naše volební uskupení.

Autor: Michal Kudrnáč

Štítky: #volební noviny

Komentáře k článku

Daniel Rufer 29.09.2016 15:26

Dobrý den, jde o článek z našich volebních novin, který byl napsán dlouho před policejním zásahem - již v polovině srpna.

Zdena 29.09.2016 13:45

Trochu populizmus, ne? Psát o projektu poté, co stejně zasahuje policie...


Piráti a Strana zelených