Piráti a Strana zelených – Krajské volby 2016, Královéhradecký kraj

Aktuality

Kulturní zastupitelstvo podporuje kulturu

22. 09. 2016

V krajském zastupitelstvu budeme usilovat o zviditelnění doposud opomíjených kulturních oblastí, například muzeí, archivů, knihoven pro veřejnost i knihoven vědeckých. Do systému dodací zařadíme i podporu pro kulturní sektory nepřístupné veřejnosti, jako jsou například depozitáře, badatelské a expediční činnosti a konzervace archiválií. Budeme usilovat o podporu mikrograntů (dotace pod 20 000 Kč), které by mohly přispět regionálnímu rozvoji. Pokud kraj nebude tyto mikrogranty podporovat, prosadíme alternativní řešení.

Barbora Kulichová

   Jak je to však s podporou kultury na krajské úrovni dnes? Kraj podporuje pouze některé sféry kultury, zejména památkovou péči. Systém podpory ale opomíjí nebo dokonce nehovoří o důležitých kulturních oblastech, jako jsou například muzea, galerie, archivy, ale i kulturní akce pro veřejnost.

   Kraj finančně podporuje kulturu dvěma způsoby. Prvním je systém dotací, který však neumožňuje podporu mikroprojektů,minimální výše dotace je totiž 20 000 Kč. Regionální kulturní akce s menším rozpočtem, jako jsou třeba menší festivaly, autorská čtení a vernisáže, tak nemají šanci získat příspěvek od kraje. Podíváme-li se však na seznam kulturních projektů, které v roce 2015 podpořil kraj svým příspěvkem, minimální grantová částka se zde objevuje u drtivé většiny podpořených akcí. Žádáte-li kraj o podporu kulturní akce, počítejte s tím, že do doby (i po dobu) realizace nezískáte od kraje finance žádné. Pravděpodobně vám totiž přijde dotace až následně. Podat žádost lze pouze v období 3 měsíců (konec října – konec ledna). Rozhodnutí o schválení žádosti dostanete až po 115 dnech po uplynutí lhůty pro její podání. Realizace akce však musí proběhnout ještě daný kalendářní rok. Pomineme-li tedy dobu, po kterou je vám finanční příspěvek doručován, tak nejdříve lze akci (bez plného uhrazení vašimi náklady) uskutečnit až začátkem června.

    Druhým způsobem podpory je finanční dar pro pravidelně konané události, které jsou zastřešeny jako Kulturní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje. U honorace těchto akcí již neprobíhá klasický schvalovací proces, jako je tomu při žádosti o grant. Člověku, který není členem krajské rady (tudíž nemá přístup k materiálům a jednáním o této dotaci), se tedy jeví, že tyto peníze jsou jednoduše přiděleny organizátorům dané akce. Jediným zveřejněným důvodem pro toto zařazení je popis „významné a tradiční akce KHK kraje“. Jak by bylo možné usilovat o případné nové zařazení události, není zveřejněno.  V roce 2015 byly takto rozdány necelé 4 miliony korun. Celkově je těchto akcí 20, z čehož téměř polovina probíhá přímo v Hradci Králové. Tomu se asi nelze divit, krajské město by mělo být centrem kultury. Proč jsou však v druhém největším okrese sponzorovány pouze 2 akce, mi zůstává záhadou (nehledě na to, že sem putuje pouhá osmina z celkové částky dotace).

  V krajském zastupitelstvu tedy budeme usilovat o zviditelnění doposud opomíjených kulturních oblastí, například muzeí, archivů, knihoven pro veřejnost i knihoven vědeckých. Do systému dodací zařadíme i podporu pro kulturní sektory nepřístupné veřejnosti, jako jsou například depozitáře, badatelské a expediční činnosti a konzervace archiválií. Budeme usilovat o podporu mikrograntů (dotace pod 20 000 Kč), které by mohly přispět regionálnímu rozvoji. Pokud kraj nebude tyto mikrogranty podporovat, prosadíme alternativní řešení. Tato alternativa bude alespoň zvýhodňovat takové obce, které tyto žádosti podporují. Dále podpoříme dotační program, který bude financovat kulturní události i v následném kalendářním roce od podání žádosti. Tím se zajistí včasná jistota finanční podpory a zároveň dostatečný časový prostor pro organizaci události. Budeme vyžadovat transparentnost při rozdělování dotací pro Kulturní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje a nastavení závazných pravidel pro zařazení na tento seznam i vyřazení z něj.

Autor: Barbora Kulichová

Štítky: #volební noviny

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.


Piráti a Strana zelených