Piráti a Strana zelených – Krajské volby 2016, Královéhradecký kraj

Aktuality

Role kraje v podpoře malých českých firem musí být větší

20. 09. 2016

Je třeba více podporovat místní české firmy, které budou peníze přitahovat. Stát i kraj umí
podporovat velké firmy o stovkách a tisících zaměstnanců, ale v podpoře malých firem to už vázne.
Malé firmy do 10 zaměstnanců přitom zaměstnávají třetinu všech pracujících. A tyto malé firmy o pěti, deseti či třiceti zaměstnancích mohou časem vyrůst za hranice a začít peníze efektivně
přitahovat.
Kraj je malým firmám daleko blíž než stát. Může je cíleněji vyhledávat, komunikovat s nimi a
podporovat je. Především ve spolupráci s jednotlivými městy a obcemi může vytvořit účinný a
efektivní systém finanční i nefinanční podpory. Často jsou totiž důležitější informace a know-how než peníze.

Ing. Martin Jiránek

Role kraje v podpoře malých českých firem musí být větší

Víte, že naše kupní síla je 3x nižší než Němců a 6x nižší než Švýcarů? Průměr států EU je 100 %.  My jsme za rok 2015 měli kupní sílu jen 53 % průměru EU. Němci měli 157 % a Švýcaři dokonce přes 300 %. Slováci pak 57 %. To jsou čísla, která nutí k zamyšlení.

Pokud vám v devadesátých letech v době privatizace bylo alespoň 15 let, určitě si pamatujete na novinové titulky, ze kterých nám představitelé státu slibovali, že za dvacet (dvacet, pět) let dosáhneme ekonomické úrovně Německa. Stačí si jen pár let utáhnout opasky. Jak je vidět z těchto čísel, za dvacet let jsme se nepřiblížili ani průměru EU, natož Německu.

Ano, čistá kupní síla neříká vše. V Německu jsou vyšší ceny a lidé si nenakoupí třikrát tolik zboží. Při srovnání parity kupní síly, kdy se porovnají platy a ceny v jednotlivých státech a pak se poměří, co lze doopravdy koupit, není rozdíl tak extrémní. Při průměru EU 100 % si my Češi můžeme koupit za naše platy 85 % zboží a služeb. Němci si mohou koupit 125 % a Švýcaři 162 % zboží a služeb. I zde vychází velmi výrazný rozdíl mezi bohatstvím průměrného Čecha a Němce. Za Západní Evropou jsme jednoduše daleko.

Proč jsme stále tak daleko za Německem?

Jeden z hlavních důvodů je, že velkou část našich podniků vlastní zahraniční majitelé. Při porovnání vyprodukované přidané hodnoty (toho, co se vlastně vyrobilo) ze všech podniků v ČR 42 % vytvořily firmy, které vlastní zahraniční majitelé. Další důkaz o tom, že jsme z velké části vlastněni zahraničními firmami, je i číslo 900 tisíc zaměstnanců, kteří v těchto firmách pracují. To je třetina všech pracujících v podnikové ekonomice. A to zde nejsou započítány finanční instituce, banky a pojišťovny, které jsou co do výše tržeb vlastněny zahraničními vlastníky téměř stoprocentně.

V důsledku toho pak každý rok odtékají z České republiky stovky miliard korun, které si zahraniční vlastníci stahují ze zisků v ČR k sobě. Již od roku 2008 je čistý odliv peněz do zahraničí pokaždé přes 200 miliard ročně. Když to sečteme, je to za posledních 7 let více než 1500 miliard. Pokud takto peníze odtékají, pak je opravdu těžké reálně zbohatnout a dotáhnout se na Německo, kam naopak peníze nejen od nás přitékají.

Co s tím lze dělat?

Na zahraniční vlastníky nelze pohlížet jen špatně, naopak. Díky nim přichází do Česka snad to nejdůležitější, know-how ve formě nových technologií, výrobních a obchodních znalostí a postupů, organizace práce a řízení. Dá se chápat, že po počáteční investici si chce vlastník své investice přitáhnout zpět. Bohužel v našem případě jsou odtoky peněz až tak vysoké, že už to lze považovat za škodlivé pro ekonomiku. Přeci jen, když jsme v odlivu peněz druzí nejhorší v celé Evropě, tak už to něco signalizuje.

 

Co s tím? Buď snížit odliv nebo zvýšit příliv. Že je třeba snížit odliv je jasné a to je role primárně státu. Avšak dlouhodobější efekt může mít právě navýšení přílivu a zde již může velmi dobře pomoci kraj.

Je třeba více podporovat místní české firmy, které budou peníze přitahovat. Stát i kraj umí podporovat velké firmy o stovkách a tisících zaměstnanců, ale v podpoře malých firem to už vážne. Malé firmy do 10 zaměstnanců přitom zaměstnávají třetinu všech pracujících. A tyto malé firmy o pěti, deseti či třiceti zaměstnancích mohou časem vyrůst za hranice a začít peníze efektivně přitahovat.

Co může dělat kraj? Budovat podnikatelská centra

Kraj je malým firmám daleko blíž než stát. Může je cíleněji vyhledávat, komunikovat s nimi a podporovat je. Především ve spolupráci s jednotlivými městy a obcemi může vytvořit účinný a efektivní systém finanční i nefinanční podpory. Často jsou totiž důležitější informace a know-how než peníze.

Chci na kraji na této strategii podpoře malých firem začít pracovat. Základní koncept máme vymyšlený z Trutnova a chceme ho převést na úroveň kraje. Je třeba vytvořit propojený systém spolupráce v první fázi s okresními městy a v druhé s dalšími menšími městy.

Cílem bude vytvořit síť podnikatelských center, která budou mít dvě hlavní činnosti. Zaprvé budou dodávat malým firmám know-how v podobě poradenství a školení. Jak efektivněji prodávat na malém městě. Jak se bránit konkurenci nadnárodního řetězce. Jak vůbec založit firmu a vytvořit funkční obchodní plán. Druhou hlavní aktivitou bude role prostředníka. Mezi firmami navzájem, mezi městy a kraji. Malé firmy se dnes velmi složitě sdružují, nemají často zastání, někoho, kdo by za ně s městy či krajem mluvil a vyjednával. Přitom by kraj mohl pomoci velmi účinně.

A takhle se můžeme tomu opěvovanému Německu začít alespoň přibližovat.

 

Autor: Martin Jiránek

Štítky: #Volební noviny

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.


Piráti a Strana zelených