Piráti a Strana zelených – Krajské volby 2016, Královéhradecký kraj

Aktuality

Prioritou by mělo být především udržet v kraji mladé lidi a nabídnout jim perspektivu. Chceme kraj přátelský k rodinám.

30. 09. 2016

MF DNES se ptá lídrů osmi nejsilnějších stran a uskupení na největší témata v kraji.

Senioři, umírající, mladé rodiny i sociálně vyloučené lokality.

To je kvartet otázek, na které odpovídají kandidáti na hejtmana.

1 (15).jpg

Kraj je už několik let nejstarším v republice a podle předpovědí by v roce 2050 měla být třetina jeho obyvatel starších 65 let. Jakým způsobem by se měl připravit na nárůst seniorů?

Kraj by měl podpořit především péči v přirozeném prostředí, aby lidé mohli zůstávat ve svých domovech. Dosud máme rezervy především v podpoře rodin, které chtějí pečovat o své blízké. V některých regionech chybí odlehčovací služby. Chtěli bychom proto podpořit dostupnost terénních pečovatelských služeb nebo denních stacionářů. Předpokládáme, že se péče o seniory neobejde bez nárůstu pobytových služeb. Ty chceme rozvíjet tak, aby byly co nejblíže lidem a ti za nimi nemuseli dojíždět více než 20 kilometrů.

Se stárnutím populace souvisí i hospicová péče, která je stále nedostatečná a pokrývají ji zejména charitativní organizace. Měl by se kraj více angažovat, třeba vybudováním krajského zařízení?

V kraji máme uznávaný Hospic sv. Anežky v Červeném Kostelci, který poskytuje profesionální služby umírajícím i jejich rodinným příslušníkům. Kapacity lůžkové hospicové péče považujeme pro kraj za přiměřené. Zvýšení kapacity lůžek je ke zvážení v Hradci Králové s ohledem na dostupnost. V péči o umírající bychom především chtěli nabídnout dostatečnou podporu přímo v domácnostech a chtěli bychom posilovat kvalitu péče o umírající a pozůstalé v domovech pro seniory. Nepovažujeme za šťastné řešit hospicovou péči krajským zařízením, ale podpoříme organizace, které s touto péčí mají dlouhodobé zkušenosti. 

Obyvatelé ubývají i kvůli klesající porodnosti. Jak by měl kraj podpořit mladé lidi, aby neměli strach si pořizovat děti?

Prioritou by mělo být především udržet v kraji mladé lidi a nabídnout jim perspektivu. Chceme kraj přátelský rodinám. K ulehčení sladění pracovních povinností a péče o děti budeme podporovat „family friendly“ opatření pro zaměstnance krajského úřadu a krajem zřizovaných organizací. Zvláštní podporu by měl kraj věnovat rozvoji okrajových částí tak, aby odtud neodcházeli mladí jinam. 

Jak by měla nová krajská vláda bojovat proti vznikání nových sociálně vyloučených lokalit a zároveň vyřešit ty stávající?

Kraj by měl podpořit obce v metodické rovině a znevýhodněné lokality tak, aby místní samosprávy neměly výrazně vyšší náklady na řešení. Považuji za důležité, aby veškeré aktivity v této oblasti byly realizovány tak, aby sociálně vyloučení byli vedeni k aktivitě a odpovědnosti. Prevencí vzniku nových lokalit je odpovědná sociální a bytová politika, včasná dostupnost sociální prevence a odpovědné sociální bydlení, nemalou roli také hraje dobré školství.


pozn. kráceno, celý článek vychází v regionální mutaci Mladá fronta DNES - Hradecký kraj

Autor: Michaela Rambousková, Petr Záleský, redaktoři MF DNES

Štítky: #

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.


Piráti a Strana zelených