Piráti a Strana zelených – Krajské volby 2016, Královéhradecký kraj

Aktuality

Martin Hanousek - Podporuji zákony prosazované Rekonstrukcí státu

05. 10. 2016

Zavázal jsem se podporovat zákony prosazované iniciativou Rekonstrukce státu - rozšíření působnosti NKÚ a zveřejňování smluv Krajem a krajskými podniky.

rekonsktrukce státu závazek

Rekonstrukce státu všechny kandidáty na hejtmany a hejtmanky s otázkami, aby vyjádřili svůj postoj ke dvěma zákonům - zákonu o registru smluv (zda má kraj a jeho podniky řádně zveřejňovat smlouvy, zda jsou potřebné výjimky z povinného zveřejňování - a k rozšíření kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (zda má dopadat i na kraje a jejich podniky či ne). Lídr naší kandidátky Martin Hanousek podporuje rozšíření působnosti NKÚ i to, aby zákon o zveřejňování smluv dopadal i na Kraje a krajské podniky.

Autor: Martin Hanousek

Štítky: #

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.


Piráti a Strana zelených