Piráti a Strana zelených – Krajské volby 2016, Královéhradecký kraj

Aktuality

Ochrana kulturního dědictví, ne buldozery

26. 09. 2016

Díky památkám a zdejší nádherné přírodě je Královéhradecký kraj považován za jeden z nejpřitažlivějších v rámci celé České republiky

 • Kraje mají ve svých kompetencích mj. také památkovou péči.
 • ​Kraj by neměl být nečinný v kauzách, kdy se vede boj o záchranu architektonického a historického dědictví.
 • Kulurní dědictví musíme předat budoucím generacím!
 • Budeme prosazovat větší důraz na památkovou péči a ochranu kulturního dědictví.
 • Navrhujeme konkrétní kroky a opatření.

Ing. Adam Záruba, Ph.D.

Skoro každý z nás rád navštěvuje historické a architektonicky zajímavé objekty, prochází starobylá města nebo vyhledává zajímavá místa spojená s dějinnými událostmi a významnými osobnostmi. Památky jsou přeci samozřejmou součástí naší kulturní identity. Navzdory tomu může být i památková péče výbušným tématem, zejména v okamžicích, kdy ochrana historického dědictví naráží na záměry vlastníků nemovitostí, developerských firem nebo místních politiků. Bohužel jen malá část památkově cenných objektů u nás podléhá zákonné ochraně, a tak i v našem kraji zaznamenáváme celou řadu kauz, kdy proti sobě stojí soukromé, ekonomické nebo politické zájmy, lhostejnost k historickému dědictví nebo neschopnost řešit problémy (např. špatný stavební stav historické budovy nebo její chybějící využití) jinak, než tím nejjednodušším a nejpohodlnějším způsobem – demolicí. Boj o záchranu památek před zbořením se vede v mnoha případech, z poslední doby můžeme jmenovat třeba dřevěné estrádní síně na Střelnici v Hradci Králové, Hajnišův mlýn v Třebechovicích pod Orebem nebo hradecký modernistický hotel Černigov, který navazuje na meziválečnou funkcionalistickou architekturu. A samozřejmě spoustu dalších. Mnohé památky neměly štěstí a už se po nich prohnaly buldozery – např. Mandlova tkalcovna a přádelna v Mostku, Vitouškova koželužna v Třebechovicích pod Orebem a Sochorova vila ve Dvoře Králové nad Labem. V současné době nejohroženější skupinu památek představuje průmyslové dědictví a architektura 2. poloviny 20. století.

Kraje mají ve svých kompetencích mj. také památkovou péči. Dle našeho názoru svých možností využívá Královéhradecký kraj nedostatečně. Kraj by neměl být nečinný v kauzách, kdy se vede boj o záchranu architektonického a historického dědictví, které jsme zdědili po předcích a měli bychom ho předat budoucím generacím. Zároveň by měl působit dostatečně preventivně, abychom podobným sporům a ztrátám, když to jen trochu půjde, předcházeli. Budeme proto prosazovat, aby krajská politika kladla podstatně větší důraz na památkovou péči a ochranu kulturního dědictví našeho kraje. Vždyť především díky památkám a zdejší nádherné přírodě je Královéhradecký kraj považován za jeden z nejpřitažlivějších v rámci celé České republiky.

V této oblasti proto navrhujeme následující kroky a opatření:

 1. Orgány kraje musí poskytovat aktivní pomoc místním samosprávám a vlastníkům při hledání možností využití památkově hodnotných objektů a při hledání finančních zdrojů na jejich rekonstrukce a opravy (např. z různých dotačních zdrojů).
 2. Je třeba provést reformu krajských grantových programů v oblasti památkové péče, včetně navýšení finančních prostředků na tyto programy. Budeme usilovat o obnovu grantového programu na péči o památkově cenné objekty, které nejsou prohlášeny kulturní památkou (tento program fungoval za p. hejtmana Bradíka a následujícím vedením kraje byl zcela nepochopitelně zrušen).
 3. Orgány kraje by se měly ve spolupráci s Národním památkovým ústavem i občanskými iniciativami aktivněji podílet na mapování objektů potenciálně vhodných k prohlášení za kulturní památky a na jejich navrhování k památkové ochraně dle zákona. Kraj by neměl negovat odůvodněné návrhy k prohlášení památkové ochrany.
 4. Kraj by měl zajišťovat vzdělávání a zvyšování povědomí u představitelů místních samospráv (starostů a zastupitelů) o kulturních hodnotách ve městech a obcích, jejich významu a potřebě ochrany.
 5. Orgány kraje by měly úžeji spolupracovat s občanskými iniciativami, spolky a nezávislými odborníky v oblasti ochrany a péče o památky.
 6. Při investicích kraje (např. pro potřeby kulturních, sociálních, školských ad. institucí) je třeba preferovat využití a citlivé rekonstrukce vhodných historických objektů před novostavbami.

Autor: Adam Záruba

Štítky: #volební noviny

Komentáře k článku

Dosud nebyly vloženy žádné komentáře.


Piráti a Strana zelených