Piráti a Strana zelených – Krajské volby 2016, Královéhradecký kraj

Krajské volby 2016, Královéhradecký kraj

Poděkování voličům

Drahé voličky, vážení voliči,

s odstupem bychom vám chtěli ještě jednou poděkovat za vaše hlasy. Ty nakonec stačily k zisku 5,27 % hlasů a dvěma mandátům. Symbolicky místa získal jeden Zelený a jeden Pirát, tedy Martinové Hanousek a Jiránek. 

Martin Hanousek - Podporuji zákony prosazované Rekonstrukcí státu

Zavázali jsme se podporovat zákony prosazované iniciativou Rekonstrukce státu.

Piráti a Zelení mají nejtransparentnější kampaň v Královéhradeckém kraji

V monitoringu volebních kampaní prováděném Transparency International jsme v Královéhradeckém kraji byli vyhodnoceni jako nejlepší v transparentnosti financování kampaně. Otevřenost jen nekážeme, ale sami se tak především chováme.

Pětikilometrové parkoviště

Jsou chvíle, kdy řidič těžko hledá místo na zaparkování. A jsou chvíle, kdy parkuje velmi nerad. 

Prioritou by mělo být především udržet v kraji mladé lidi a nabídnout jim perspektivu. Chceme kraj přátelský k rodinám.

MF DNES se ptá lídrů osmi nejsilnějších stran a uskupení na největší témata v Královéhradeckém kraji.

Senioři, umírající, mladé rodiny i sociálně vyloučené lokality. To je kvartet otázek, na které odpovídají kandidáti na hejtmana.

Na sucho se dá vyzrát i bez betonových oblud

Co s nedostatkem vody dělat?
Předně si musíme uvědomit, že problémem je to, jak málo je schopná dnešní krajina vodu zadržet. I to je výsledkem lidské činnosti. Krajina je narušena nevhodnými úpravami - odvodněním polí, likvidací mokřadů a remízků. To vše dopady sucha nebo záplav zhoršuje. 

Kraj aktivních lidí

Malé obce se vylidňují, velkoměsta a korporace rostou.
Nedopusťme to.
I na krajské úrovni se dá tomuto zhoubnému trendu čelit.

Vraťme naší krajině divoké koně a zubry

1 komentářů

Mezi nejcennější a zároveň nejohroženější stanoviště patří například (polo)přirozené louky a stepi, které se často udržují pomocí nákladného sečení nebo přepásání domácími zvířaty. Naší snahou bude to, aby se do našeho kraje a krajiny vrátili velcí kopytníci - divocí koně, zubři či zpětně šlechtění pratuři.

Problematika parkování pro Fakultní nemocnici v Hradci Králové

Situace je velmi kritická.

Fakultní nemocnice se dříve mohla pyšnit spoustou parkové zeleně. Stromy však postupně ustoupily autům a velký podíl těchto ploch zabrala vyasfaltovaná parkoviště, která se stále rozšiřují.

Česká pirátská strana a Strana zelených budou v krajských volbách 2016 v Královéhradeckém kraji kandidovat v koalici.

Naším cílem je kraj, kde může každý člověk prožít svůj život svobodně, naplno a ve zdravém a příjemném prostředí. Za klíč k prosperitě naší společnosti považujeme otevřenost, kvalitní vzdělávání a veřejné služby s dostatečnou nabídkou volby, využití nových technologií, podporu lokální ekonomiky, místních organizací a zapojení občanů do rozhodování.

Piráti a Strana zelených kandidují jako protipól ke klientelismu, drancování veřejných rozpočtů a zadlužování občanů kraje. Naším cílem je vytvořit klub zastupitelů nezávislý na politických obchodech, trafikách v dozorčích radách a úplatcích. Naši zastupitelé vás budou informovat a hájit.


Piráti a Strana zelených